arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavat yritykset


arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavat yritykset
• yhteissijoitusyritykset

Suomi sanakirja synonyymejä. 2013.